בריכת השילוח מלאה עד גדותיה
בריכת השילוח מלאה עד גדותיה
| ד. ועקנין
בעקבות גשמי הברכה התמלאה בריכת השילוח עד גדותיה