סרטונים חינוכיים | City Of David

Shop

Buy A Gift
Shop

News & Events

A collection of seals (bullae) from the late First Temple period, discovered in...
Would you like to have fun getting to the City of David? Now you can!

סרטונים חינוכיים

הכיבוש הבבלי וחורבן הבית הראשון

קריית השלטון ובית הבולות

כתף הינום וברכת כהנים

החומה הרחבה

מנסרת סנחריב

תבליטי לכיש ופולחן המלך

גיא בן הינום ופולחן המלך

נקבת השילוח

Touring ancient Jerusalem was an amazing experience for the entire family
Weiss family, Israel
Follow City of David on: