סרטונים חינוכיים | עיר דוד

Shop

Perlenohrringe
Ein Stück von Jerusalem

סרטונים חינוכיים

הכיבוש הבבלי וחורבן הבית הראשון

קריית השלטון ובית הבולות

כתף הינום וברכת כהנים

החומה הרחבה

מנסרת סנחריב

תבליטי לכיש ופולחן המלך

גיא בן הינום ופולחן המלך

נקבת השילוח

An einem heißen Sommertag gibt es nichts Besseres als einen Gang durch den Tunnel von König Hiskia und die unterirdischen Höhlen
Die Brown Familie, USA
Folgen Sie der Davidstadt auf: